Ekonomi

Barn och ungdomar fram till 23 års ålder har kostnadsfri tandvård.
Vuxentandvård: Du är välkommen att kontakta oss för individuell och detaljerad prisuppgift.

Patienter som remitteras till oss för smärtutredning samt behandling för sömnapné, betalar enligt landstingets sjukvårdstaxa, dvs 300 kr för specialistbesök. Högkostnadskort och frikort gäller!
Vi välkomnar betalning via kort och PlusGirot. Möjlighet för avbetalning finns.